POHÁDKOVÁ ZAHRADA

O PROJEKTU

Pohádková zahrada je neziskový ekologický projekt na podporu týraných a opuštěných zvířat, ekologického a udržitelného způsobu života a občanské sounáležitosti. Spolek Šumák z.s. je zapsaný spolkem dobrovolníků, který má ve své hlavní činnosti ekologickou výchovu a osvětu v oblasti soužití lidí a zvířat. Spolek je nezisková organizace. Ze své činnosti nevytváří žádný zisk. Veškeré získané finanční prostředky jsou použity na realizaci aktivit hlavní činnosti. Projekt Pohádková zahrada je financován pomocí vícezdrojového financování. Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce Pardubice, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Probační a mediační služba, zdroje z vlastních aktivit.

Provozovatel - nezisková organizace Šumák z.s.