NAŠE ČINNOSTI

Azyl pro týraná a opuštěná zvířátka

Záchrana týraných a opuštěných zvířat

Osvětová činnost

Spolupráce s azyly a záchrannými stanicemi

Ekologická výchova a osvěta

Programy pro mateřské a základní školy

Tematické programy pro rodiče s dětmi

Komentované prohlídky pro veřejnost

Komunitní činnost

Projekt "mladí dobrovolníci"

kulturní a osvětové akce

zooterapie

akce na podporu azylů a záchranných stanic

spolupráce s Dobrovolnickým centrem Pardubice


Sociální činnost

Díky smlouvě s probační a mediační službou si v Pohádkové zahradě odpracovávají veřejně prospěšné práce mladí lidé, kteří se dostali za hranu zákona. Práce v Pohádkové zahradě působí zároveň jako sociální terapie.

Ve spolupráci s Úřadem práce jsme vytvořili 2 pracovní místa pro zdravotně postižené a dlou­hodobě nezaměstnatelné osoby.